Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vergemål? Ta kontakt med fylkesmannen. Telefonnummer mm. finner du under "Kontakt oss" øverst på denne nettsiden og på fylkesmannens egne nettsider: fylkesmannen.no Har du innspill til hva som bør med her på portalen, ta kontakt med ansv. redaktør Anne Live Jensvoll eller nettredaktør Josefine H. Jordet, Statens sivilrettsforvaltning 

Bank og midler til forvaltning

 

Topp tre rente på kapitalkonto produkt 1

E-læringskurs for verger

verge

Håndbok for verger

Håndbok

Voksne med verge

Jærstrand

Mindreårige

barn

Mindreårige asylsøkere

 jente

Om reformen

snø og måne

Portalside


Ringpermer

Difi rydder i Kontakt- og reservasjonsregisteret – vær obs på utilsiktet konsekvens for verger.

Les mer i vedlagte skriv.

(Publisert: 04.02.2016)
Les mer»

Nye oppdaterte skjema for fullstendighetserklæringer er nå lagt ut under "nyttige skjema".

(Publisert: 05.01.2016)
Les mer»
paragraf


En av oppgavene til den sentrale vergemålsmyndigheten er å utarbeide en årsmelding der det gis en løpende vurdering av vergemålsområdet. Årsmeldingen skal gjøres offentlig tilgjengelig.


Med dette legger Statens sivilrettsforvaltning fram sin første årsmelding.

 

 

(Publisert: 18.08.2015)
Les mer»

( Sist endret: 08.02.2016)
Les mer»
Logo LDO

 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet fører tilsyn med gjennomføringen av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Ombudet arbeider med en supplerende rapport til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD-komiteen). I den forbindelse skal ombudet avholde et konsultasjonsmøte med sivilt samfunn. Temaet for dette møtet er CRPD artikkel 12 likhet for loven.

(Publisert: 17.02.2015)
Les mer»


Vis nyhetsarkiv