Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vergemål? Ta kontakt med fylkesmannen. Telefonnummer mm. finner du under "Kontakt oss" øverst på denne nettsiden og på fylkesmannens egne nettsider: fylkesmannen.no Har du innspill til hva som bør med her på portalen, ta kontakt med ansv. redaktør Trine Eli Linge eller nettredaktør Christer Holtet Dahlin, Statens sivilrettsforvaltning 

Bank og midler til forvaltning

 

Topp tre rente på kapitalkonto produkt 1

E-læringskurs for verger

verge

Håndbok for verger

Håndbok

Voksne med verge

Jærstrand

Mindreårige

barn

Mindreårige asylsøkere

 jente

Om reformen

snø og måne

Portalside


-     Skatteetaten går fra papir til nett

Nye brev fra skattemyndighetene legges i skattyters Altinnpostkasse. Dette gjelder blant annet skatteoppgjøret og selvangivelsen. Personer som ikke ønsker å motta brev og andre viktige dokumenter elektronisk, kan reservere seg i det felles kontakt- og reservasjonsregisteret.

 

Fristen for å reservere seg mot å få skatteoppgjøret elektronisk er 10. juni.

(Publisert: 06.06.2014)
Les mer»

Plassering av vergemålsmidler i bank:

Fra vergemålsreformens oppstart og til nå har det skjedd store endringer hva gjelder rentebetingelser på kapitalkonto for vergemålsmidler. Mange av de valgene som ble gjort ved oppstart ville muligens ikke blitt gjort idag. Følgelig vil det være riktig og nyttig å vurdere eksisterende bankvalg på nytt.

(Publisert: 11.03.2014)
Les mer»
Fullstendighetserklæring (Foto: Bente Alvestad)

 

Er du oppnevnt som verge? Fristen for innsending av ordinært vergeregnskap for siste halvår 2013, er 30. april 2014. Det kan sendes inn før, men vent til du har fått selvangivelsen til den du er verge for. Selvangivelsen skal vedlegges regnskapet! 

 

Som oppnevnt verge skal du også sende inn en fullstendighetserklæring. Det er nytt fra tidligere år. I motsetning til tidligere er det ikke lenger behov for ordinært regnskapsskjema. De skjemaene som du brukte den gang overformynderiet i kommunene var førsteinstans, gjelder ikke lenger.  

( Sist endret: 19.01.2014)
Les mer»

Mine vergemål vil gjøre det enklere for deg som verge å holde oversikt over vergeoppdrag og kommunisere med vergemålsmyndigheten.

( Sist endret: 27.09.2013)
Les mer»

Lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) har erstattet lov av 28. november 1898 om umyndiggjørelse og lov av 22. april 1927 om vergemål. Den nye vergemålsloven trådte i kraft 1. juli 2013.

Samtidig har vi fått ny forskrift til vergemålsloven.

 

( Sist endret: 08.07.2013)
Les mer»


Vis nyhetsarkiv