Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vergemål? Ta kontakt med fylkesmannen. Telefonnummer mm. finner du under "Kontakt oss" øverst på denne nettsiden og på fylkesmannens egne nettsider: fylkesmannen.no Har du innspill til hva som bør med her på portalen, ta kontakt med ansv. redaktør Anne Live Jensvoll eller nettredaktør Josefine H. Jordet, Statens sivilrettsforvaltning 

Bank og midler til forvaltning

 

Topp tre rente på kapitalkonto produkt 1

E-læringskurs for verger

verge

Håndbok for verger

Håndbok

Voksne med verge

Jærstrand

Mindreårige

barn

Mindreårige asylsøkere

 jente

Om reformen

snø og måne

Portalside


( Sist endret: 10.07.2015)
Les mer»
Logo LDO

 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet fører tilsyn med gjennomføringen av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Ombudet arbeider med en supplerende rapport til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD-komiteen). I den forbindelse skal ombudet avholde et konsultasjonsmøte med sivilt samfunn. Temaet for dette møtet er CRPD artikkel 12 likhet for loven.

(Publisert: 17.02.2015)
Les mer»

Dersom du er oppnevnt som verge, og fylkesmannen ikke har gitt deg fritak, skal du levere vergeregnskap. Fylkesmannen sender ut eget brev til de vergene som står oppført med regnskapsplikt i sine registre. Mottar du et slikt brev betyr det at du er pliktig til å sende inn fullstendig vergeregnskap til din aktuelle fylkesmann.

(Publisert: 20.01.2015)
Les mer»

-     Skatteetaten går fra papir til nett

Nye brev fra skattemyndighetene legges i skattyters Altinnpostkasse. Dette gjelder blant annet skatteoppgjøret og selvangivelsen. Personer som ikke ønsker å motta brev og andre viktige dokumenter elektronisk, kan reservere seg i det felles kontakt- og reservasjonsregisteret.

 

Fristen for å reservere seg mot å få skatteoppgjøret elektronisk er 10. juni.

(Publisert: 06.06.2014)
Les mer»

Plassering av vergemålsmidler i bank:

Fra vergemålsreformens oppstart og til nå har det skjedd store endringer hva gjelder rentebetingelser på kapitalkonto for vergemålsmidler. Mange av de valgene som ble gjort ved oppstart ville muligens ikke blitt gjort idag. Følgelig vil det være riktig og nyttig å vurdere eksisterende bankvalg på nytt.

(Publisert: 11.03.2014)
Les mer»


Vis nyhetsarkiv