Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Årsmeldinger

I vergemålsforskriften § 5 fjerde ledd heter det:

 

"Den sentrale vergemålsmyndigheten skal utarbeide en årsmelding for sin virksomhet der det gis en løpende vurdering av vergemålsområdet. Årsmeldingen skal gjøres offentlig tilgjengelig."

 

Nedenfor finner du årsmeldingene som er utarbeidet så langt.


( Sist endret: 22.05.2017)