PRODUKT 1: Flytende rente uten binding

Flytende rente uten binding er "den mest vanlige" plasseringsformen når det gjelder bankprodukter. Produktet har ingen meldingsfrist for uttak, og kontoen er gebyrfri.

Rentene godskrives årlig - 31. desember, eller ved oppsigelse.

Plasseringstilbud, produkt 1

 

Vi gjør oppmerksom på at Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank 15. oktober 2013 ble slått sammen til Skue Sparebank. Tidligere Nes Prestegjelds Sparebank er overtagende bank og overtok alle eiendeler og forpliktelser i Hol Sparebank. Samtidig ble navnet endret.