PRODUKT 2: Flytende rente med meldingsfrist

Dette produktet har flytende rente og er gebyrfri. Produktet har en meldingsfrist på 31 kalenderdager, hvilket betyr at  uttak må meldes senest 31 dager før midlene skal være tilgjengelige.
Rentene godskrives årlig - 31. desember, eller ved oppsigelse.

Produkt 2 - flytende rente med meldingsfrist

Bankfusjoner: se forsiden