PRODUKT 2: Flytende rente med meldingsfrist

Dette produktet har flytende rente og er gebyrfri. Produktet har en meldingsfrist på 31 kalenderdager, hvilket betyr at  uttak må meldes senest 31 dager før midlene skal være tilgjengelige.
Rentene godskrives årlig - 31. desember, eller ved oppsigelse.

Produkt 2 - flytende rente med meldingsfrist

 

Vi gjør oppmerksom på at Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank 15. oktober 2013 ble slått sammen til Skue Sparebank. Tidligere Nes Prestegjelds Sparebank er overtagende bank og overtok alle eiendeler og forpliktelser i Hol Sparebank. Samtidig ble navnet endret.