Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

PRODUKTPLASSERING: Samlet oversikt

Nedenfor ser du en samlet oversikt over plasseringsalternativene som tilbys, av hvilke banker og til hvilke betingelser.   

For å lese mer om det enkelte produkt, samt se det rangert etter beste betingelser, gå tilbake og åpne siden for det spesifiserte produktet.

 

Plasseringstilbud, samlet oversikt

 

Vi gjør oppmerksom på at Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank 15. oktober 2013 ble slått sammen til Skue Sparebank. Tidligere Nes Prestegjelds Sparebank er overtagende bank og overtok alle eiendeler og forpliktelser i Hol Sparebank. Samtidig ble navnet endret.