Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Bestemme selv

Kjerringøy (Opphavsrett: Bente Alvestad) (Foto: Bente Alvestad)

Du kan bestemme i testament at det andre skal arve etter deg, skal forvaltes utenom Fylkesmannen og vergemålslovens regler, selv om den som arver er mindreårig eller har verge. Det samme gjelder for gavebrev. Du kan opprette en framtidsfullmakt i forhold til deg selv og dine egne midler, om du i framtiden ikke selv kan forvalte midlene, og du ikke tror vergemål vil være noe for deg.

Et alternativ til vergemål er legalfullmakt. Nårstående kan da foreta en del dagligdagse disposjoner.

I tillegg vil faste betalingsoppdrag bestå, slik at det dermed ikke alltid er behov for vergemål, selv om man kommer i en situasjon som før medførte vergemål.

Vergemålsloven (2010) gir hjemmel for at et allerede etablert fullmaktsforhold på et bestemt område fortsatt kan være gyldig etter at fullmaktsgiver har mistet sin rettslige handleevne. Bestemmelsen omfatter fullmakt gitt enten til en finansinstitusjon eller en betalingsmottaker om at det som fast oppdrag skal foretas en bestemt angitt betaling på fullmaktsgivers vegne. Dette vil i praksis ofte dreie seg om avtalegiro eller andre avtaler om belastningsfullmakt etter finansavtaleloven. En slik fullmakt må gjelde et betalingsoppdrag. En avtale om fast overføring til sparing faller derfor utenfor.

Etter loven § 93 andre ledd kan oppnevnt verge tilbakekalle en slik fullmakt dersom det faller inn under vergens mandat. Det vil det normalt gjøre dersom vergen skal ivareta fullmaktsgivers økonomiske forhold. Også en framtidsfullmektig kan tilbakekalle fullmakten dersom dette faller innenfor fullmaktsforholdet. Det samme gjelder en pårørende med legalfullmakt.

Ønsker du å gi en gave eller kommer du til å etterlate deg arv til en mindreårig eller voksen som har verge, kan du i testament eller gavebrev bestemme at andre skal forvalte gaven eller arven.

Det innebærer at Fylkesmannen ikke har en rolle i forhold til forvaltningen av midlene, selv om de utgjør mer enn 2 G.

Gavebrevet må være skriftlig og datert. Det er ikke krav om at din underskrift er bekreftet av to vitner, slik det må være for et testament.

Bestemmelsen om gavebrev gjelder også for såkalte gavekonti som du kan opprette. Du kan bestemme at bare en av vergene skal kunne forvalte en slik konto. I et gavebrev eller testament kan du også bestemme at midlene, i tillegg til annen forvaltning, ikke skal være underlagt regnskapsplikt til Fylkesmannen.

Ønsker du å benytte gavebrev, må det være skrevet senest når gaven gis. For arv må det være skrevet i testamentet.


( Sist endret: 22.05.2017)