Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Eksempel på gavebrev

Dersom du skal gi en gave og du ønsker at gaven skal forvaltes på en spesiell måte, kan du skrive et gavebrev. Det vil gjøre det lettere å vite hva som var intensjonen med gaven da den ble gitt.

 

Gavebrevet må være skriftlig og datert. Det er ikke krav om at din underskrift er bekreftet av to vitner, slik det må være for et testament.

 

Eksempel på et kortfattet gavebrev:

 

Jeg, Peder Ås, født 2. januar 1956, gir herved min niese Klara Kirkerud, født 3. desember 1998, kr 200 000,- i gave. 

Gaven og avkastningen av den skal forvaltes av min søster og Klaras mor Petra Kirkerud fram til Klara blir 23 år. Den skal ikke forvaltes av eller være underlagt Fylkesmannens tilsyn. Det skal heller ikke være regnskapsplikt for gaven overfor Fylkesmannen.

Gaven kan før Klara blir 23 år gå til hennes høyere utdanning, eller være en del av kjøpesummen ved kjøp av leilighet.

Gavebrevet er utstedt i to eksemplarer, ett til giver og ett til mottaker.

 

Lillevik 1. juli 2016

 

Peder Ås


( Sist endret: 22.05.2017)