Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Informasjon om gavebrev og testament

Ønsker du å gi en gave ved et gavebrev der du selv bestemmer hvordan gaven skal forvaltes, eller bestemme over det du etterlater deg ved testament?

Eller har du mottatt midler som er båndlagte?

 

Forvaltning av midler fra gave eller arv utenom Fylkesmannens tilsyn

 

Ønsker du å gi en gave eller kommer du til å etterlate deg arv til en mindreårig eller voksen som har verge, kan du i testament eller gavebrev bestemme at andre skal forvalte gaven eller arven, og at Fylkesmannen ikke skal ha tilsyn med gaven.

 

Det innebærer at Fylkesmannen ikke har en rolle i forhold til forvaltning av midlene, selv om de utgjør mer enn 2 G.

 

Gavebrevet må være skriftlig og datert. Det er ikke krav om at din underskrift er bekreftet av to vitner, slik det må være for et testament.

 

Bestemmelsen om gavebrev gjelder også for såkalte gavekonti som du kan opprette. Du kan bestemme at bare en av vergene skal kunne forvalte en slik konto. I et gavebrev eller testament kan du også bestemme at midlene ikke skal være underlagt regnskapsplikt til Fylkesmannen.

 

Ønsker du å benytte gavebrev, må det være skrevet senest når gaven gis. For arv må det være skrevet i testamentet.

 

Båndleggelse av midler - forvaltning underlagt Fylkesmannen

 

I særlige tilfeller kan arvelater ønske at midlene som han eller hun etterlater seg båndlegges av hensyn til arvingen. Det kan være aktuelt der arvelater mener at arvingen har problemer som vil føre til at arven blir forspilt. Arvelater kan da bestemme at midlene skal forvaltes etter reglene i vergemålsloven.

 

Er du mottaker av båndlagte midler?

 

Dersom du er mottaker av båndlagte midler og ikke er enig i at midlene skal være båndlagte, er det en mulighet for deg til å be om endring. Det vil kunne være aktuelt om bakgrunnen for båndleggelsen er falt bort. Har du hatt rusproblemer, men har klart å bli kvitt problemene, kan det være en grunn for omdanning. Testamentariske og andre bestemmelser om båndleggelse kan omdannes av Stiftelsestilsynet. Du finner søknadsskjema for omdanning her.


( Sist endret: 22.05.2017)