Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Årsmelding for vergemålsområdet 2015

paragraf

En av oppgavene til den sentrale vergemålsmyndigheten er å utarbeide en årsmelding der det gis en løpende vurdering av vergemålsområdet. Årsmeldingen skal gjøres offentlig tilgjengelig.


( Sist endret: 21.11.2016)