Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Kommunikasjon på nett som hovedregel

-     Skatteetaten går fra papir til nett

Nye brev fra skattemyndighetene legges i skattyters Altinnpostkasse. Dette gjelder blant annet skatteoppgjøret og selvangivelsen. Personer som ikke ønsker å motta brev og andre viktige dokumenter elektronisk, kan reservere seg i det felles kontakt- og reservasjonsregisteret.

 

Fristen for å reservere seg mot å få skatteoppgjøret elektronisk er 10. juni.

 

Kommunikasjon på nett som hovedregel er nylig innført for stat og kommune. Dette gjelder også Skatteetaten. Endringen innebærer at det offentlige kan sende vedtak og andre dokumenter elektronisk i stedet for på papir. Kommunikasjon på nett skal gi bedre tjenester og raskere svar fra offentlig sektor. Personer som ikke ønsker å motta vedtak og andre viktige dokumenter elektronisk, kan reservere seg mot dette.

I forbindelse med overgangen til kommunikasjon på nett, er det opprettet et felles kontakt- og reservasjonsregister. I registeret finnes e-postadressene og mobilnumrene det offentlige vil bruke for å varsle den enkelte om nye brev vi har sendt elektronisk. Registeret inneholder også informasjon om hvem som har reservert seg og som ikke skal motta elektronisk post.

 

Hvordan motta elektronisk post fra Skatteetaten?

Nye brev fra Skatteetaten legges i skattyters Altinnpostkasse. Dette gjelder blant annet skatteoppgjøret og selvangivelsen. Når et brev er lagt i postkassen, får mottaker varsel  om dette på SMS og/eller e-post. Mottaker må logge seg inn via ID-porten for å lese dette. Brevet kan skrives ut på vanlig måte.

 

Kan reservere seg

Personer som ikke ønsker å motta brev og andre viktige dokumenter elektronisk, kan reservere seg i det felles kontakt- og reservasjonsregisteret. Dette kan gjøres på følgende nettside: https://brukerprofil.difi.no/kontaktinfo-reservation/?locale=nb eller ved å ringe grønt nummer 800 30 300. Man må oppgi sitt fødselsnummer for å  reservere seg mot elektronisk kommunikasjon.

Registeret inneholder kun informasjon om personer som tidligere har benyttet ID-porten ved pålogging til en offentlig tjeneste på nett. Personer som aldri har registrert sitt mobilnummer eller e-postadresse i ID-porten, trenger derfor ikke å reservere seg. Disse vil motta dokumenter fra Skatteetaten på papir slik som i dag.

 

Viktig for vergen

Skatteetaten har ikke oversikt over omfanget av vergemålet. De vil derfor sende brev elektronisk til alle som er registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret og som ikke har reservert seg.

Det er kun innehaveren av Altinnpostkassen som skal ha tilgang til denne. I de tilfeller en person har fått oppnevnt verge, vil ikke vergen få tilgang til innholdet i postkassen. Dette innebærer at vergen kan gå glipp av viktig informasjon fra Skatteetaten. I første omgang vil dette være skatteoppgjøret. Første dato for skatteoppgjøret er 25. juni. Det er løpende skatteoppgjør fra 6. august og frem til 15. oktober.

Vi anbefaler at du som verge tar opp spørsmålet om reservasjon med den personen du er verge for. Fristen for å reservere seg mot å få skatteoppgjøret elektronisk er 10. juni.


( Sist endret: 21.11.2016)