Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Ønsker du å bli verge?

 

Fylkesmannens oppnevning av verger

 

Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet og har alltid behov for flere verger. Å være verge er en samfunnsnyttig oppgave, og i bunnen for din beslutning må det ligge et ønske om å hjelpe et menneske som trenger ekstra bistand. Ta gjerne kontakt med din Fylkesmann dersom dette er noe for deg.

Fylkesmannen kan oppnevne deg som verge for barn eller voksne med behov for verge. 

 

Du kan bli verge for voksne hvis du:

- er forelder til voksne barn

- er søsken, besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen.

- hvis du er nabo, venn eller bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig.

- velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell).

I tillegg vil du kunne oppnevnes som midlertidig verge dersom den ordinære vergen er inhabil for et spesielt saksområde. 

 

Hva kreves av deg for at du kan bli oppnevnt som verge? 

 

Du må:

- være egnet for det aktuelle oppdraget og vurdering av egnethet kan variere fra oppdrag til oppdrag. Momenter som vil kunne bli lagt vekt på er at du er flink til å håndtere utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre m.m.

- gi samtykke til oppnevningen.

- ikke være under vergemål selv

- ha god vandel – faste verger må fremlegge politiattest. 

Dersom du ikke lenger har mulighet til å fortsette som verge, har du mulighet til å bli løst fra vervet. Ta i så fall kontakt med Fylkesmannen for nærmere informasjon.

 

Opplæring og oppfølgning

Fylkesmannen skal sørge for nødvendig opplæring, tilpasset oppdragets innhold og omfang, og se til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. Opplæring for nye verger gis når man blir oppnevnt, senere ved behov.

Er det behov for det, rådfører du deg med Fylkesmannen. Særlig når du er i tvil og før store beslutninger skal tas. Fylkesmannens saksbehandlere har ofte juridisk bakgrunn, lang erfaring, og kan bistå med veiledning. Dette gir trygghet i utførelsen av oppdraget. Fylkesmannen gir også veiledning til hvor du bør henvende deg, dersom Fylkesmannen ikke er den rette til å svare på din henvendelse.

 


( Sist endret: 22.05.2017)