Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

For verger

  

Vergemålsportalen inneholder informasjon om mange sider av oppdraget som verge. Du vil finne informasjon om:

Hva betyr det å være verge

Vergens rolle og oppdrag

Taushetsplikt for vergen

Vergens forvaltning og regnskapsplikt

Verge for enslige mindreårige flyktninger

Godtgjøring og utgiftsdekning

Opphør av vervet som verge

Vergemålet opphører eller oppheves

Inhabilitet for vergen

Dersom du lurer på hvordan det blir for deg som er verge i dag, kan du se nærmere om det under: Er du verge i dag?

 

solnedgang par på benk

 


( Sist endret: 22.05.2017)