Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Vilkår for opprettelse av vergemål

Jærstrand (Opphavsrett: Bente Alvestad) (Foto: Bente Alvestad)

Før det kan oppnevnes verge for en voksen person er det flere krav som må være oppfylt.

Det er:

1.      Den medisinske tilstanden er angitt i loven

  • Sinnslidelse – herunder demens
  • Psykisk utviklingshemming
  • Rusmisbruk
  • Alvorlig spilleavhengighet
  • Alvorlig svekket helbred

 

2.      Man er ikke i stand til å ivareta sine interesser. I tillegg må den medisinske tilstanden være årsak til at man ikke er i stand til å ivareta egne interesser.

3.      Det må være et konkret behov for verge. Noen få eksempler: salg eller kjøp av bolig, behov for å få orden på en vanskelig økonomisk situasjon, forhindre utkastelse mm.

4.      Samtykke er gitt der det er mulig

Vergemålsordningen er i utgangspunktet en frivillig ordning. Den som har behov for verge må samtykke, såframt man selv er i stand til å forstå hva samtykket innebærer.

Samtykket må omfatte:

  • Om vergemål opprettes (OM)
  • Vergemålets omfang (HVOR MYE)
  • Hvem som skal være verge (HVEM)

 

Dersom man har evne til å samtykke, men ikke vilje til det, og det likevel er behov for en vergeordning, er hel eller delvis fratakelse av rettslig handleevne eneste alternativ.


( Sist endret: 22.05.2017)